Poštovani,

Uslovima korišćenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta arkadia.rs isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta arkadia.rs strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

Korisnicima sadržaja i/ili usluga sajta arkadia.rs izričito je zabranjeno koristiti se sadržajem i/ili uslugama sajta arkadia.rs na način koji je nezakonit i/ili suprotan uslovima korišćenja ili u svrhe za koje nije namenjen od strane arkadia.rs

Korisnik je saglasan da se neće koristiti sadržajem i/ili uslugama sajta arkadia.rs kako bi se lažno predstavljao kao druga pravna ili fizička osoba i/ili korisnik sajta arkadia.rs bi iste oštetio, pretio im ili ih zastrašio, objavljivao, prenosio ili razmenjivao sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, predstavlja govor mržnje ili je neprikladan na bilo koji drugi način, te sadržaj koji je u suprotnosti međunarodnim konvencijama, objavljivao, prenosio, razmenjivao ili slao sadržaj koji sadrži viruse ili slične programe u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; objavljivao, prenosio i/ili razmenjivao informacije za koje korisnik zna ili je morao znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo naneti štetu drugim korisnicima, objavljivao, prenosio i/ili razmenjivao sadržaj namenjen prikupljanju, čuvanju ili objavljivanju lozinki, korisničkog imena ili bilo kojih ličnih podataka korisnika sajta arkadia.rs ; preduzimao radnje kojima bi nametnuo preterano opterećenje infrastrukture sajta arkadia.rs i/ili kojima bi se pokušavao mešati i/ili mešao u redovan i pravilan rad arkadia.rs , i/ili kojima bi zaobilazio bilo kakve mere zaštite ili ograničenja pristupa na sajtu arkadia.rs te objavljivao bilo koju radnju koja je ilegalna.

Sajt arkadia.rs je odgovoran za kvalitet svojih usluga koje prezentuje na ovome sajtu, da poštuje sva prava kupaca u skladu sa zakonom, i da odgovorno stoji iza svih informacija datih na sajtu arkadia.rs. Izričito je zabranjeno koristiti se sadržajem i/ili uslugama sajta arkadia.rs na način koji je nezakonit i/ili suprotan uslovima korišćenja ili u svrhe za koje nije namijenjen od strane
Svaki korisnik je lično odgovoran za svoju interakciju prema ostalim korisnicima sajta arkadia.rs .

Sajt arkadia.rs ima pravo na uklanjanje bilo kojeg prava ili usluge, kao i korisničkog računa u bilo koje vrijeme, pogotovo na osnovu pritužba trećih osoba.

Opšti uslovi

 1. Kupac poručuje željenu robu i plaća je avansno.
 2. Prodavac isporučuje naručene proizvode ispravne i u predviđenom roku.
 3. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca lično ili putem maila.
 4. Sve eventualne promene sem promena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.

Garancija kvaliteta

Arkadia garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi odgovaraju opisu navedenom na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje nedostataka i neuskladjenosti proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa opisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

 1. Ukoliko je roba oštećena, polomljena ili na drugi način uništena u transportu.
 2. Ukoliko roba ne odgovara opisu navedenom na sajtu
 3. U slučaju povraćaja poručene robe Arkadia ne snosi troškove transporta, slanja i pakovanja. Ukoliko reklamacija bude usvojena ovi troskovi pradaju na teret prodavca.
 4. Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
  • reklamirani proizvod donesete u prostorije Arkadie
  • da podnesete na uvid originalni račun koji vam je uz robu došao
  • da date opis neispravnosti i/ili neuskladjenosti
  • rok za podnošenje reklamacija je 3 radna dana od dana isporuke proizvoda

Zaštita prilikom plaćanja putem Interneta

Prilikom plaćanja karticom putem Interneta unos podataka o kartici se vrši na zaštićenoj stranici Banke, a prenos preko Interneta u zaštićenoj (kriptovanoj) formi korišćenjem SSL protokola i PKI sistema. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbe.

U ime Arkadie obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obaveštenja. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Arkadie odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.
Arkadia se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani

Hvala na poverenju